སྐྱེས༌གུན༌

Downloads: 
 • File icon ཕོ༌ཉ༌གུན༌ནི༌ འཇིགས༌རྟེན༌པའེ༌ སྐྱབ༌མགོན༌ འཁྲུངས༌ཁན༌བོ༌ ཁྱབ༌གྲགས༌ བཛདས༌། (4.5MB)
  Download View4.27 MB
 • File icon ཨེ༌ཤུ༌, བྲག༌བོའེ༌ཀ༌ ཁང༌པ༌ རྩིག༌ག༌ བཛད༌། (2.7 MB)
  Download View2.77 MB
 • File icon Creation Leaflet Jan 2021.pdf
  Download View2.58 MB
 • File icon བཙོ༌བོ༌ ཡེ༌ཤུའི༌ སྨོས༌ལམ༌། (2.34 MB)
  Download View2.34 MB
 • File icon ཡེ༌ཤུའི༌ ཆོས༌ཚོགས༌སི༌ དད༌པའེ༌ དོར༌སྡུས༌། (2.7 MB)
  Download View2.67 MB
 • File icon ཤེས༌རབས༌ཅན༌གུན༌ནི༌, རྒྱལ༌པོ༌ ཞིག༌ག༌ འོས༌པ༌ ཡིན༌ཁན༌ནི༌ སྐྱེས༌གུན༌ ཕྲུ༌གུ༌ ཡེ༌ཤུའ༌ ཁྱོངས༌། (4.5 MB)
  Download View4.23 MB
Please download any of these gift cards and send them to your friends

 

512px-Jumping_for_joy.jpg